Witamy w naszej wypożyczalni

CENNIK WYPOŻYCZALNI ELEKTRONARZĘDZI
Nr. Nazwa urządzenia Kaucja 5h 1 dzień 3 dni tydzień
1. Szlifierka kątowa 230 500,- 20,- 35,- 65,- 110,-
2. Szlifierka kątowa 125 200,- 15,- 25,- 40,- 75,-
3. Odkurzacz 600,- 35,- 60,- 100,- 170,-
4. Wkrętarka do metalu elektr. 500,- 20,- 35,- 65,- 110,-
5. Młotowiertarka 2kg 500,- 35,- 60,- 100,- 170,-
6. Młot obrotowy 7kg 1500,- 45,- 60,- 150,- 380,-
7. Młot udarowy 11kg 2000,- 60,- 120,- 250,- 450,-
8. Młot udarowy 32kg 3000,- 80,- 160,- 400,- 800,-
9. Pilarka do metalu AKKU 500,- 35,- 55,- 140,- 300,-
10. Spawarka 800,- 65,- 105,- 175,- 305,-
11. Wkrętarka AKKU 400,- 15,- 25,- 45,- 80,-
12. Agregat 2000,- 80,- 160,- 400,- 800,-
13. Pistolet do silikonu AKKU 800,- 60,- 120,- 250,- 450,-
14. Pistolet do wstrzeliwania w stal 1000,- 50,- 100,- 250,- 280,-

Wszystkie podane ceny są cenami netto (należy doliczyć 23% VAT).

WARUNKI WYPOŻYCZENIA

1. Wypożyczalnia pobiera kaucję jako gwarancję w przypadku strat, która podlega zwrotowi po uwzględnieniu
wymogów określonych poniżej. Firmy znane Wypożyczalni mogą ubiegać się o wynajem na podstawie
zamówienia i obniżonej kaucji.

2. Czynsz jest ustalony za czas wynajmu i nie uwzględnia faktycznego czasu pracy,
(obliczony od momentuwypożyczenia do momentu zwrotu) lecz po odjęciu ewentualnych rabatów.

3. Czynsz wg stawki dobowej oznacza zwrot przed upływem 24 godzin. Każda następna godzina jest opłacana
wg stawki godzinowej (lecz bez przekroczenia stawki dobowej). Powyższe nie dotyczy opłat za narzędzia
i osprzęt dodatkowy do wynajmowanych urządzeń (np. groty, wiertła, przedłużacze), za które czynsz opłaca
się za każdą rozpoczynającą się dobę .

4. Wypożyczający ponosi koszty wszelkich uszkodzeń mechanicznych nie wynikających z normalnego zużycia
eksploatacyjnego.

5. Wypożyczone urządzenia są w pełni sprawne technicznie, nie podlegają amortyzacji ani wykupowi.

6. Najemca będzie użytkował przedmiot najmu zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami określonymi
w instrukcji obsługi, oraz należycie zabezpieczy go przed zniszczeniem i utratą.

7. Najemca jest zobowiązany do zwrotu przedmiotu najmu w takim samym stanie w jakim został wypożyczony,
tj. sprawny i oczyszczony, uwzględniając jego zużycie wskutek prawidłowej eksploatacji.

8. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne i/lub następstw awarii urządzenia jak:
uszkodzenia ciała, straty materialne, utrata przewidywanych zysków (dochodów, płace
zatrudnionych pracowników, niezrealizowanych choć przyjętych zleceń itp.)

9. Wypożyczalnia jest płatnikiem VAT. Podane ceny są cenami netto (należy doliczyć 23% VAT).

10. Wypożyczalnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-17.00, w soboty 8-14.00.
Przedłużenie czasu najmu może nastąpić za zgoda Wypożyczalni
Prosimy koniecznie nas powiadomić telefonicznie pod numer telefonu 081 441-01-57.

W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem
zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego.